gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); // Angi User-ID ved hjelp av pålogget user_id.